Lichtreclame Groningen

Voor het plaatsen van lichtreclame of gevelreclame heeft Groningen een Reclamenota opgesteld waarin staat welke regels er zijn m.b.t. het plaatsen van lichtreclame, gevelreclame en buitenreclame. Deze regelgeving over de lichtreclame in Groningen is op te vragen bij de gemeente afd. Ruimtelijke Ordeningen. Onder buitenreclame vallen alle vormen van reclame (niet op of aan een gebouw) zichtbaar vanaf de openbare weg. Het gaat hierbij om buitenreclame als functioneel onderdeel van straatmeubilair, en buitenreclame als afzonderlijk element. Gevelreclame is beschreven in de welstandnota 2008 en omvat alle vormen van verlichte en onverlichte reclame aan de gevel van een gebouw. Ook de reclame dat op het gebouw is geplaatst valt onder de gevelreclame. Onder losse reclameartikelen vallen bijvoorbeeld flyers. Deze reclamevorm is via een separate nota door de Milieudienst uitgewerkt.

Scroll naar boven