Lichtreclame Almere

Uitgangspunt bij reclame is dat terughoudendheid wordt betracht, zodat het straatbeeld rustiger en overzichtelijker wordt. Naast aandacht voor het uiterlijk aanzien van de stad blijft er echter ook aandacht voor de noodzaak van reclame uitingen voor de lokale economie. Voor reclame-uitingen op driehoeksborden, lantaarnpalen en billboards heeft u een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening nodig. Voor overige reclame-uitingen heeft u een bouwvergunning nodig. Reclamezuil. De wetgever bedoelt met een reclamezuil alle op de grond staande reclame-uitingen. Volgens de wet is een billboard bijvoorbeeld wel een reclamezuil, lichtreclame, buitenreclame, gevelreclame en lichtbakken op daken niet.

Lichtreclame. Het gaat hier om lichtreclamevoering door middel van reclame in verlichte bakken, bedrijfslogo’s of letters (met tekstplaten naar uw eigen ontwerp). Als er voor het plaatsen van de reclame-uiting gebouwd moet worden, is de reclame-uiting bouwvergunning plichtig. Onder bouwen wordt verstaan: “het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk alsmede het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats”. Een doek aan de gevel hangen is bijvoorbeeld geen bouwen, het plaatsen van lichtreclame aan de gevel wel, omdat een doek geen bouwwerk is en lichtreclame wel.

Scroll naar boven