Gevelreclame Zaanstad

Bij een mooie en prettige binnenstad hoort ook een mooi en prettig gevelbeeld. Vorig jaar is daarom de Stimuleringsregeling Gevelreclame gelanceerd.

De regeling houdt in dat de gemeente Zaanstad bereid is (een deel van) de kosten te vergoeden die gemoeid zijn met verbetering van de gevelreclame. Om zo veel mogelijk ondernemers in de gelegenheid te stellen mee te doen, is de regeling verlengd tot 1 april 2010. Verder zijn de toetredingseisen versoepeld.

Om de kwaliteit van de binnenstad verder te verbeteren, heeft de gemeente Zaanstad vorig jaar de stimuleringsregeling Gevelreclame gelanceerd. Dit betekent dat de helft van de kosten van de gevelreclame vergoed kan worden door de gemeente, met een maximum van € 1.500.

Diverse ondernemers hebben al de eerste stap gezet om hun gevelreclame aan te passen. Dit is duidelijk te zien aan het aantal bouwaanvragen, dit aantal is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Om zo veel mogelijk ondernemers in de gelegenheid te stellen alsnog mee te doen met de stimuleringsregeling heeft de gemeente Zaanstad besloten de einddatum van de regeling te wijzigingen van 1 januari tot 1 april 2010.

Ook is de subsidiepot verhoogd naar € 150.000. Dit betekent dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om àlle ondernemers op de Gedempte Gracht financieel te kunnen ondersteunen.

Ten slotte zijn de toetredingseisen van de regeling versoepeld. Zo kunt u met een bouwaanvraag voor de gevelreclame al subsidie aanvragen, voorheen was dat met een bouwvergunning. Zo weet u snel of en hoeveel de gemeente Zaanstad zal bijdragen aan de gevelreclame verbetering van uw pand.

Scroll naar boven