Gevelreclame Amsterdam Centrum

Het beschermd stadsgezicht van het centrum wordt op sommige plekken aangetast door te veel of te overdadige reclame die door ondernemers aan de gevels is bevestigd. Stadsdeel Centrum wil deze ongewenste vormen van gevelreclame aanpakken en heeft hiervoor de conceptbeleidsregels Gevelreclame, voorheen bekend als Reclamerichtlijnen, opgesteld. Deze zijn nu vrijgegeven voor inspraak.

Om tot de nieuwe afspraken te komen is constructief overlegd met de ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden. Het dagelijks bestuur is al een aantal jaren bezig om ongewenste vormen van gevelreclame te beperken zodat het beschermde stadsgezicht beter tot zijn recht komt. Daartoe is een nieuwe overgangsbepaling gemaakt. Daarnaast wordt een aantal reclamerichtlijnen aangepast.

Scroll naar boven