Categorie: Nieuws

Lichtreclame Apeldoorn

Lichtreclame vergunning Bij de lichtreclame vergunning wordt niet gekeken naar het bestemmingsplan. Wel wordt de aanvraag van de lichtreclame voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast wordt gekeken of de lichtreclame geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid en of de lichtreclame niet hinderlijk is voor de gebruikers van omliggende panden. Heb ik een vergunning nodig […]

Gevelreclame Amsterdam Centrum

Het beschermd stadsgezicht van het centrum wordt op sommige plekken aangetast door te veel of te overdadige reclame die door ondernemers aan de gevels is bevestigd. Stadsdeel Centrum wil deze ongewenste vormen van gevelreclame aanpakken en heeft hiervoor de conceptbeleidsregels Gevelreclame, voorheen bekend als Reclamerichtlijnen, opgesteld. Deze zijn nu vrijgegeven voor inspraak. Om tot de nieuwe afspraken te […]

Lichtreclame Almere

Uitgangspunt bij reclame is dat terughoudendheid wordt betracht, zodat het straatbeeld rustiger en overzichtelijker wordt. Naast aandacht voor het uiterlijk aanzien van de stad blijft er echter ook aandacht voor de noodzaak van reclame uitingen voor de lokale economie. Voor reclame-uitingen op driehoeksborden, lantaarnpalen en billboards heeft u een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening nodig. Voor […]

Lichtreclame Groningen

Voor het plaatsen van lichtreclame of gevelreclame heeft Groningen een Reclamenota opgesteld waarin staat welke regels er zijn m.b.t. het plaatsen van lichtreclame, gevelreclame en buitenreclame. Deze regelgeving over de lichtreclame in Groningen is op te vragen bij de gemeente afd. Ruimtelijke Ordeningen. Onder buitenreclame vallen alle vormen van reclame (niet op of aan een gebouw) zichtbaar vanaf de openbare […]

Gevelreclame Zaanstad

Bij een mooie en prettige binnenstad hoort ook een mooi en prettig gevelbeeld. Vorig jaar is daarom de Stimuleringsregeling Gevelreclame gelanceerd. De regeling houdt in dat de gemeente Zaanstad bereid is (een deel van) de kosten te vergoeden die gemoeid zijn met verbetering van de gevelreclame. Om zo veel mogelijk ondernemers in de gelegenheid te stellen mee te […]

Minder reclameregels buiten stad Zwolle

Minder gemeentelijke regels, duidelijker beleid en een minstens zo ordentelijk straatbeeld als voorheen. Dat is de inzet van de nieuwe Beleidsregel Reclame die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Met name buiten de Zwolse binnenstad biedt de vereenvoudigde opzet van de reclameregels ondernemers meer mogelijkheden om hun zaak of product verantwoord onder de aandacht te brengen. Zwolle probeert het beleid van […]

Lichtreclame Apeldoorn

Lichtreclame vergunning Bij de lichtreclame vergunning wordt niet gekeken naar het bestemmingsplan. Wel wordt de aanvraag van de lichtreclame voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast wordt gekeken of de lichtreclame geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid en of de lichtreclame niet hinderlijk is voor de gebruikers van omliggende panden. Heb ik een vergunning nodig ? Alleen als […]

Scroll naar boven