Lichtreclame Groningen

Lichtreclame Groningen. 

Voor het plaatsen van lichtreclame of gevelreclame heeft Groningen een Reclamenota opgesteld waarin staat
welke regels er zijn m.b.t. het plaatsen van lichtreclame, gevelreclame en buitenreclame. Deze regelgeving
over de lichtreclame in Groningen is op te vragen bij de gemeente afd. Ruimtelijke Ordeningen.
Onder buitenreclame vallen alle vormen van reclame (niet op of aan een gebouw) zichtbaar vanaf de
openbare weg. Het gaat hierbij om buitenreclame als functioneel onderdeel van straatmeubilair, en
buitenreclame als afzonderlijk element. Gevelreclame is beschreven in de welstandnota 2008 en omvat
alle vormen van verlichte en onverlichte reclame aan de gevel van een gebouw. Ook de reclame dat op
het gebouw is geplaatst valt onder de gevelreclame. Onder losse reclameartikelen vallen bijvoorbeeld
flyers. Deze reclamevorm is via een separate nota door de Milieudienst uitgewerkt.

 

          
   Gevelreclame LED Groningen              Lichtreclame LED Groningen             Lichtbak met led in Groningen


         
  Uithangbord met ledverlichting             Benzinepomp reclamezuil                Buitenreclame met LED RGB