LICHTRECLAME ALMERE

Lichtreclame Almere.

Uitgangspunt bij reclame is dat terughoudendheid wordt betracht, zodat het straatbeeld
rustiger en overzichtelijker wordt. Naast aandacht voor het uiterlijk aanzien van de stad
blijft er echter ook aandacht voor de noodzaak van reclame uitingen voor de lokale economie.
Voor reclame-uitingen op driehoeksborden, lantaarnpalen en billboards heeft u een vergunning
op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening nodig. Voor overige reclame-uitingen heeft
u een bouwvergunning nodig. Reclamezuil. De wetgever bedoelt met een reclamezuil alle op
de grond staande reclame-uitingen. Volgens de wet is een billboard bijvoorbeeld wel een
reclamezuil, lichtreclame, buitenreclame, gevelreclame en lichtbakken op daken niet.

Lichtreclame. Het gaat hier om lichtreclamevoering door middel van reclame in verlichte
bakken, bedrijfslogo's of letters (met tekstplaten naar uw eigen ontwerp). Als er voor het
plaatsen van de reclame-uiting gebouwd moet worden, is de reclame-uiting bouwvergunning
plichtig. Onder bouwen wordt verstaan: "het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten,
vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk alsmede het plaatsen, geheel
of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats".
Een doek aan de gevel hangen is bijvoorbeeld geen bouwen, het plaatsen van lichtreclame
aan de gevel wel, omdat een doek geen bouwwerk is en lichtreclame wel.


 

          
        Gevelreclame Almere                        Lichtreclame Almere                        Lichtbak Almere

 

         
        Uithangbord Almere                          Reclamezuil Almere                        Buitenreclame Almere