Gevelreclame Zwolle

Minder reclameregels buiten stad Zwolle.

ZWOLLE - Minder gemeentelijke regels, duidelijker beleid en een minstens zo ordentelijk straatbeeld
als voorheen. Dat is de inzet van de nieuwe Beleidsregel Reclame die burgemeester en wethouders
hebben vastgesteld. Met name buiten de Zwolse binnenstad biedt de vereenvoudigde opzet van de
reclameregels ondernemers meer mogelijkheden om hun zaak of product verantwoord onder de
aandacht te brengen.
Zwolle probeert het beleid van de gemeente zo overzichtelijk en beknopt mogelijk te houden:
deregulering wordt dat genoemd. Zodoende hoeven ondernemers aan minder voorschriften te voldoen,
voorschriften die bovendien eenvoudiger zijn. De Beleidsregels Reclame bestond uit vijf regels, maar dat
is nu teruggebracht tot één. De Welstandscommissie, de afdeling Vergunningen, de afdeling Toezicht &
Handhaving en de afdeling Beheer Openbare Ruimte hebben de bestaande regels voor buitenreclame
daarvoor kritisch beoordeeld. Voor het aanbrengen van gevelreclame buiten de binnenstad is het niet
langer nodig een vergunning aan te vragen. In Zwolle wordt ook het plaatsen van uitstallingen en losse
reclameobjecten vergunningvrij. De reclameobjecten moeten echter wel blijven voldoen aan de Zwolse
voorschriften. Die voorschriften zijn zelf overigens ook weer vereenvoudigd. De verwachting is dat
ondernemers beter uit de voeten kunnen met de nieuwe aanpak en zich ook aan de regels houden.
Handhaving achteraf door de gemeente blijft mogelijk. Omdat de historische binnenstad van Zwolle als
beschermd stadsgezicht grote visuele waarde heeft, is in het centrum nog wel een vergunning (en dus
toetsing vooraf) nodig voor gevelreclame. Na een jaar wordt gekeken of de nieuwe aanpak voldoet.

 

         
     Gevelreclame van PLAYERS           Lichtreclame met ledverlichting              Uithangbord of lichtbak