GEVELRECLAME ZAANSTAD

Bij een mooie en prettige binnenstad hoort ook een mooi en prettig gevelbeeld. Vorig jaar is daarom
de Stimuleringsregeling Gevelreclame gelanceerd.

De regeling houdt in dat de gemeente Zaanstad bereid is (een deel van) de kosten te vergoeden die
gemoeid zijn met verbetering van de gevelreclame. Om zo veel mogelijk ondernemers in de gelegenheid
te stellen mee te doen, is de regeling verlengd tot 1 april 2010. Verder zijn de toetredingseisen
versoepeld.

Om de kwaliteit van de binnenstad verder te verbeteren, heeft de gemeente Zaanstad vorig jaar de
stimuleringsregeling Gevelreclame gelanceerd. Dit betekent dat de helft van de kosten van de gevelreclame
vergoed kan worden door de gemeente, met een maximum van € 1.500.

Diverse ondernemers hebben al de eerste stap gezet om hun gevelreclame aan te passen. Dit is duidelijk
te zien aan het aantal bouwaanvragen, dit aantal is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Om
zo veel mogelijk ondernemers in de gelegenheid te stellen alsnog mee te doen met de stimuleringsregeling
heeft de gemeente Zaanstad besloten de einddatum van de regeling te wijzigingen van 1 januari tot 1 april
2010.

Ook is de subsidiepot verhoogd naar € 150.000. Dit betekent dat er voldoende financiŰle middelen
beschikbaar zijn om Ólle ondernemers op de Gedempte Gracht financieel te kunnen ondersteunen.

Ten slotte zijn de toetredingseisen van de regeling versoepeld. Zo kunt u met een bouwaanvraag voor de
gevelreclame al subsidie aanvragen, voorheen was dat met een bouwvergunning. Zo weet u snel of en
hoeveel de gemeente Zaanstad zal bijdragen aan de gevelreclame verbetering van uw pand.


         

       Gevelreclame met LED                    Buitenreclame met LED                  Gevelreclame met Frontlight