GEVELRECLAME UTRECHT

Voor bouwplannen (nieuwbouw, verbouw, aanbouw, gevelreclame of lichtreclame) heeft u bijna altijd een
bouwvergunning nodig. Aan bouwwerken worden bijvoorbeeld eisen gesteld op het gebied van (brand)
veiligheid en ontwerp. Uw bouwplan wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Het aanvraagformulier voor
een bouwvergunning of het plaatsen van een gevelreclame of lichtreclame is verkrijgbaar bij de balie Bouwen,
Wonen en Ondernemen, of te downloaden via de website van het ministerie van VROM.

Ook voor wijzigingen aan de gevel heeft u meestal een vergunning nodig. Denk aan het monteren van 
gevelreclame of een reclamebord.

 

          
        GEVELRECLAME LED                         LICHTRECLAME LED                LICHTBAK MET LEDVERLICHTING


         
   RECLAME UITHANGBORD LED                 RECLAMEZUIL MET LED           LEDVERLICHTING MET RGB MODULE