Gevelreclame en Lichtreclame Sneek

GEVELRECLAME IN STADSCENTRUM VAN SNEEK

Sinds 2004 hanteert de gemeente criteria voor gevelreclame en lichtreclame zodat deze geen afbreuk doet
aan het stadsbeeld van het oude centrum. Dit is van belang voor de aantrekkelijkheid en de promotie van
Sneek als winkelstad en het in standhouden van het fraaie stadsbeeld met historische bebouwing. Sneek
heeft een historisch centrum dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht. De afgelopen jaren is door de
vernieuwing van de inrichting van de openbare ruimte de kwaliteit van de stadskern verder verbeterd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan van aanpak vastgesteld met als doel om de
kwaliteit van de stadskern nog verder te verbeteren. Concreet betekent dit dat handhavend wordt opgetreden
volgens het 3-stappenplan, indien voldaan wordt aan de geformuleerde uitgangspunten:

- de reclame-uiting is aangebracht na 7 juli 2004 (de datum van vaststelling van de Nota Straat- en Gevelreclame),
waarbij het aan de ondernemer is om aan te tonen dat de reclame-uiting eerder is aangebracht en dus onder het
overgangsrecht valt;

- het betreft een reclame-uiting aangebracht op een pand dat is gelegen binnen de stadsgrachten;

- de reclame-uiting kan worden aangemerkt als exces, is aangebracht op een monument en/of hoger aangebracht
dan de onderzijde van de raamdorpels op de eerste verdieping

Nieuwe gevallen en overgangsrecht

Reclame-uitingen die n 1 september 2009 worden gewijzigd dan wel nieuw worden aangebracht, vallen gewoon
onder de regels en uitgangspunten zoals opgenomen in de Nota Straat- en Gevelreclame. Tegen reclame-uitingen
die vr 7 juli 2004 zijn aangebracht, wordt niet handhavend opgetreden.

Gemeente Sneek.

 

          
        GEVELRECLAME LED                         LICHTRECLAME LED                LICHTBAK MET LEDVERLICHTING


         
   RECLAME UITHANGBORD LED                 RECLAMEZUIL MET LED           LEDVERLICHTING MET RGB MODULE