HARDENBERG - Hardenberg wil een versoepeling van de regels omtrent de APV doorvoeren.

Het gemeentebestuur van Hardenberg vindt het ongewenst om burgers, instellingen, en bedrijven
te belasten met administratieve lasten als dit niet strikt noodzakelijk is. Het college wil een achttal
voorstellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten overnemen om de regels te vereenvoudigen.
Belangrijk punt is om meer voorlopige vergunningen te verlenen. Zo hoeft niet meer jaarlijks of
driejaarlijks een vergunning aangevraagd te worden, wat een hoop tijd en geld scheelt.

Het college stelt onder meer voor om niet langer een vergunning nodig te laten zijn voor activiteiten
die onder dienstverlening op of aan de weg vallen. Daarbij moet onder meer aan glazenwassers
gedacht worden. Ook wordt voorgesteld de vergunningsplicht voor reclame-uitingen zoals borden en
opschriften op en aan gebouwen grotendeels te schrappen. Voor een grote meerderheid van
gevelreclame is een bouwvergunning nodig, waarbij op welstand getoast wordt. "Het risico van het
niet reguleren van deze situaties is daarom gering, terwijl de administratieve lasten van een extra
vergunning aanzienlijk zijn", zo laat het gemeentebestuur weten.

 

          
        GEVELRECLAME LED                         LICHTRECLAME LED                LICHTBAK MET LEDVERLICHTING


         
   RECLAME UITHANGBORD LED                 RECLAMEZUIL MET LED           LEDVERLICHTING MET RGB MODULE

.