GEVELRECLAME AMSTERDAM

Gevelreclame Amsterdam Centrum.

Het beschermd stadsgezicht van het centrum wordt op sommige plekken aangetast door te veel
of te overdadige reclame die door ondernemers aan de gevels is bevestigd. Stadsdeel Centrum wil
deze ongewenste vormen van gevelreclame aanpakken en heeft hiervoor de conceptbeleidsregels
Gevelreclame, voorheen bekend als Reclamerichtlijnen, opgesteld. Deze zijn nu vrijgegeven voor inspraak.

Om tot de nieuwe afspraken te komen is constructief overlegd met de ondernemersverenigingen en
andere belanghebbenden. Het dagelijks bestuur is al een aantal jaren bezig om ongewenste vormen
van gevelreclame te beperken zodat het beschermde stadsgezicht beter tot zijn recht komt. Daartoe
is een nieuwe overgangsbepaling gemaakt. Daarnaast wordt een aantal reclamerichtlijnen aangepast.


          
   GEVELRECLAME AMSTERDAM             LICHTRECLAME AMSTERDAM          RECLAMELICHTBAK AMSTERDAM

         
     RECLAME UITHANGBORD                BENZINEPOMP RECLAMEZUIL              DAKRECLAME AMSTERDAM