Lichtreclame Apeldoorn

  • Lichtreclame vergunning

Bij de lichtreclame vergunning wordt niet gekeken naar het bestemmingsplan. Wel wordt de aanvraag
van de lichtreclame voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast wordt gekeken of
de lichtreclame geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid en of de lichtreclame niet hinderlijk is
voor de gebruikers van omliggende panden.

  • Heb ik een vergunning nodig ?

Alleen als er geen sprake is van bouwen in de zin van de Woningwet (dus geen wijziging van de gevel
of wanneer er geen losse reclame-elementen worden geplaatst of opgehangen) kunt u volstaan met
een lichtreclame vergunning. Hierbij moet worden gedacht aan het ophangen van een spandoek of het
beplakken van ramen. In alle andere gevallen heeft u een bouwvergunning nodig.

Voor meer informatie over de aanvragen van Lichtreclame in Apeldoorn verwijzen wij u naar de gemeente.

Dowload hier de informatie folder voor Lichtreclame in Apeldoorn

 

         

         Gevelreclame LED                                 LED Lichtreclame                               Lichtbak met LED

 

         

        Uithangbord met LED                        Reclamezuil met LED                         LED met RGB module